O poeziji

  

Pesem je besen vzpon, poezija igra suhih pobočij.
René Char (prev. Aleš Berger)