O poeziji

  

Pesnik, ohranjevalec nepreštevnih obrazov živega.
René Char (prev. Aleš Berger)