PESMI / Poems

Uroš Mozetič je svoje življenje zapisal poeziji – kot prevajalec, anglist, profesor, mentor in prevodoslovec. Manj znano in umaknjeno pa je ostalo njegovo lastno pesniško ustvarjanje, svoje pesmi je objavil le revijalno. Zdaj prvič prihajajo med bralce in prijatelje v knjižni izdaji. Knjiga je dvojezična, slovensko-angleška, saj je nekaj pesmi prevedel že Uroš sam. Za prevod preostalih je poskrbela Nada Grošelj, ki je prispevala tudi opombe in spremno besedo v angleščini. Celoto je uredila Petra Baksa.

 

uredila / edited by
Petra Baksa 

prevod / translation
Nada Grošelj 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Petra Baksa in Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  79. knjiga / 79th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2020
  84 strani / pages
  cena / price 14 EUR (za naročilo pri Hiši poezije)

 

 

ZBRANA POEZIJA 4 - Pripovedna poezija

 

Zadnji od načrtovanih štirih zvezkov zbrane poezije W. B. Yeatsa (1865-1939) obsega pripovedno poezijo: Oisinove blodnje (The Wanderings of Oisin, 1889), Starost kraljice Maeve (The Old Age of Queen Maeve, 1903), Baile in Aillinn (Baile and Aillinn, 1903) in Kralja (The Two Kings, 1914).


Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, slovarčkom irskih imen, preglednico Yeatsovega življenja in poezije ter spremno besedo.Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, slovarčkom irskih imen, preglednico Yeatsovega življenja in poezije ter spremno besedo o zbirkah, objavljenih v tem zvezku.

prevod / translation
Nada Grošelj

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  78. knjiga / 78th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2019
  83 strani / pages
  cena / price 23 EUR

 

 

Glasovi slovenske poezije 4, Stimmen Slowenischer Lyrik 4

 

Zoran Pevec

Miriam Drev

Ivan Dobnik

Dvojezična nemško-slovenska izdaja.

 

prevod / translation
Ana Jasmina Oseban, Ivana Kampuš, Boštjan Dvořak

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  77. knjiga / 77th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photography
  Sandi Radovan
 • 2019
  128 strani / pages
  cena / price 23 EUR

 

 

ALASTOR ALI DUH SAMOTE / Alastor; or, The Spirit of Solitude

 

Percy Bysshe Shelley (1792–1822) velja za enega najboljših lirikov v angleškem jeziku in pomembno figuro angleške romantike.
Pesnitev Alastor ali duh samote, danes priznana kot najzgodnejši med Shelleyjevimi pomembnimi pesniškimi dosežki, je izšla februarja 1816 v njegovi istoimenski zbirki Alastor ali duh samote in druge pesmi (Alastor; or, The Spirit of Solitude: and Other Poems) – prvi zbirki, ki je izšla pod njegovim imenom. Poleg Alastorja jo sestavlja še enajst pesmi in pesniških odlomkov, ki so nastajali od leta 1812 do konca leta 1815. Prve kritike ji v splošnem niso bile naklonjene, toda čez šest let, februarja 1822, je bila vsa naklada razprodana. Z okretno rabo blankverza v naslovni pesnitvi, s suverenim metričnim eksperimentiranjem v sonetih in daljši liriki ter z mojstrskima prepesnitvama Dantejevega soneta in pesmi starogrškega avtorja Moshosa (ustvarjal ok. 150 pr. Kr.) je avtor dokazal, da je dozorel v pomembnega pesnika.
Četudi se današnjemu bralcu morda zdi vzvišena romantika Alastorja pretirana in je do nje lahko skeptičen, pa ni dvoma, da so Shelleyjeva jezikovna bravuroznost in osupljivo plastični opisi narave v čisti užitek.

Prevajalka Nada Grošelj je prevod opremila z bogatimi opombami, kratkim zapisom o Shelleyjevem Alastorju ter preglednico Shelleyevega življenja in dela.

prevod / translation
Nada Grošelj

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Nada Grošelj

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  74. knjiga / 74th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design and cover photography
  Sandi Radovan
 • 2019
  80 strani / pages
  cena / price 23 EUR

 

 

Hvalnice 

 

 

prevod

Nadja Dobnik

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  80. knjiga / 80th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • fotografija na naslovnici / cover photograph
  Primož Bezek
 • 2020
  strani / pages 
  cena/price 23 EUR

Pomlad kot zmeraj 

Sedma po vrsti je pesniška zbirka Željka Kozinca z naslovom Pomlad kot zmeraj, sedem je ciklusov, ki jo sestavljajo, sedem je pokojnih pesnikov, ki se jim pokloni v pesmi Pa ne pojdem prek poljan, v kateri stoji verz »tanatos sedmerih svetih pisem«. In bržkone bi zagnani bralec odkril še kakšno povezavo s tem svetim številom. Ne brez pomena s tisto, da tako kot v poganskih časih tudi danes lahko s prostim očesom uzremo sedem planetov. Pa saj ne nazadnje mestoma o metafiziki vesoljstva spregovori tudi Kozinčeva poezija, ko nas pesnik opominja, da nas »kličejo bolj mrtvi kot živi«. In nam lahko, ko odložimo knjigo, v glavi še vedno odmeva njegov verz »z okusi večnega nad svodom«./.../ Zagotovo lahko bralca pritegne pesnikova metaforična domišljija, ki preoblikuje realnost v nove pesniške podobe. Pesniški jezik je metaforiziran, a nikakor ne baročno preobložen. Podoba, ki jo izriše, je pretanjena in odpira nov pogled na realnost. Čeprav bi se nam kdaj utegnilo zdeti, da gre v pesmih za veriženje prostih asociacij, je zgradba pesmi premišljena, saj gre za osrediščenost okoli podobe ali simbola. (Iz spremne besede Cvetke Bevc)

fotografije 

Tereza Kozinc

 

spremna beseda 

Cvetka Bevc

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  76. knjiga / 76th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • fotografija na naslovnici / cover photograph
  Tereza Kozinc
 • 2018
  104 strani/pages 
  cena/price 23 EUR