Pomlad kot zmeraj 

Sedma po vrsti je pesniška zbirka Željka Kozinca z naslovom Pomlad kot zmeraj, sedem je ciklusov, ki jo sestavljajo, sedem je pokojnih pesnikov, ki se jim pokloni v pesmi Pa ne pojdem prek poljan, v kateri stoji verz »tanatos sedmerih svetih pisem«. In bržkone bi zagnani bralec odkril še kakšno povezavo s tem svetim številom. Ne brez pomena s tisto, da tako kot v poganskih časih tudi danes lahko s prostim očesom uzremo sedem planetov. Pa saj ne nazadnje mestoma o metafiziki vesoljstva spregovori tudi Kozinčeva poezija, ko nas pesnik opominja, da nas »kličejo bolj mrtvi kot živi«. In nam lahko, ko odložimo knjigo, v glavi še vedno odmeva njegov verz »z okusi večnega nad svodom«./.../ Zagotovo lahko bralca pritegne pesnikova metaforična domišljija, ki preoblikuje realnost v nove pesniške podobe. Pesniški jezik je metaforiziran, a nikakor ne baročno preobložen. Podoba, ki jo izriše, je pretanjena in odpira nov pogled na realnost. Čeprav bi se nam kdaj utegnilo zdeti, da gre v pesmih za veriženje prostih asociacij, je zgradba pesmi premišljena, saj gre za osrediščenost okoli podobe ali simbola. (Iz spremne besede Cvetke Bevc)

fotografije 

Tereza Kozinc

 

spremna beseda 

Cvetka Bevc

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  76. knjiga / 76th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • fotografija na naslovnici / cover photograph
  Tereza Kozinc
 • 2018
  104 strani/pages 
  cena/price 23 EUR

POEZIJA 1 - 1850-1861 / Selected poems 1 

Emily Dickinson (1830-1886, Amherst, Maussachusetts) je ena najizvirnejših in najpomembnejših ameriških pesnic. Njen pesniški opus obsega okrog 1800 pesmi, vendar jih je v času svojega življenja objavila le nekaj. Kot povsem samosvoja, trdna in obenem tankočutna osebnost je s pronicljivostjo in izbrušeno briljantnostjo svojega načina pisanja zaznamovala pesnike, ki so jo brali, postala vzor za izvirnost in popolnost pesniškega izražanja, predvsem pa pustila neizbrisen pečat ne le v ameriški, ampak tudi svetovni poeziji.

Prvi od načrtovanih štirih zvezkov prinaša izbor pesmi iz obdobja 1850-1861. Pesmi je izbrala in prevedla Tadeja Spruk, ki je prispevala tudi spremno besedo.

 

prevod / translation
Tadeja Spruk

 

opombe in spremna beseda / annotations and commentary
Tadeja Spruk

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  73. knjiga / 73th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • fotografija na naslovnici / cover photo
  Eva Fricelj
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2018
  226 strani/pages 
  cena/price 23 EUR

POEZIJA 1 / Selected poems 1 

Ali Ahmed Said s psevdonimom Adonis, sodobni arabski književnik, pesnik, mislec, filozof, književni teoretik, zgodovinar, kritik in pisatelj, sodi med najbolj izvirne, samosvoje, izjemno vplivne in ugledne sodobne književnike. Rodil se je leta 1930 v Siriji, diplomiral je iz filozofije na univerzi v Damasku in doktoriral na univerzi v Bejrutu. V svojih delih se ukvarja z estetskimi, družbeno političnimi, socialno-kritičnimi, z mističnimi, metafizičnimi in drugimi sodobnimi problemi in vprašanji. Njegov izviren pesniški izraz zaznamujejo slogovna čistost, miselna prodornost, velika senzibilnost, kontemplativnost in mističnost. Z velikim uspehom je predaval na Sorboni, bil je večkrat nominiran za Nobelovo nagrado in je prejemnik številnih mednarodnih literarnih nagrad, med njimi tudi zlatega venca Struških večerov poezije.

Prevajalca Margit P. Alhady in Mohsen Alhady sta izbor za 1. zvezek Adonisove poezije naredila iz 11 pesniških zbirk, ki so izšle med letoma 1957 (zbirka Prve pesmi) in 1994 (zbirka V objemu druge abecede) ter napisala opombe in spremno besedo.

 

prevod / translation
Margit P. Alhady in Mohsen Alhady

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Margit P. Alhady in Mohsen Alhady

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  69. knjiga / 69th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke in fotografija na naslovnici / series design
  Sandi Radovan
 • 2017
  145 strani/pages 
  cena/price 23 EUR

IZBRANE PESMI IN PESNITVE 1917-1922 - 2. zvezek / Selected poems 2 

2. zvezek Izbranih pesmi in pesnitev zajema besedila, ki jih je Velimir Hlebnikov napisal v času revolucije. Večina pesmi in pesnitev je nastala med letoma 1919 in 1921, zapisane pa so bile v beležnici, ki jo je Hlebnikov poimenoval »Großbuch«, kar je v ruščini žargonsko poimenovanje za računovodsko »glavno knjigo«. Izdaja je narejena po rokopisih, ki jih je avtor nenehno spreminjal in dopolnjeval, nekatere so fragmentarne in nedokončane, kar sta urednika izdaje upoštevala, vendar prevodna besedila slonijo na natančnem primerjanju z Zbranimi deli. Kljub fragmentarnosti lahko v izboru zaznamo močno dramaturško zgradbo. Zaradi aktualnosti protivojne tematike in povezanosti z nekaterimi pomembnimi motivi v drugemu zvezku (predvsem v nadpovesti Sestre strele) je v 2. zvezek vključen tudi protivojni manifest Trobenta Marsovcev, ki je sicer datiran z letnico 1916. Izbor, prevod ter vsa spremna besedila in opombe so delo Andreje Kalc.

Velimir Hlebnikov (1885-1922), ruski pesnik, prozaist in dramatik, predstavlja osrednjo osebnost ruskega futurizma. S svojim delom je daleč presegel okvire literarnih tokov in šol, predvsem pa izjemno vplival na prihodnje generacije. V eksperimentalnih pesmih in montažnih pesnitvah je skušal rekonstruirati slovansko predkrščansko in azijsko folkloro in mite, pogansko otroštvo človeštva. Konstruiral je neologistični ptičji, zvezdni in zaumni (onstranrazumski) jezik kot osnovo pesniške estetike in nove utopične stvarnosti, temelječe na analogiji med pojavi narave, zgodovinskimi dogodki in človeškimi usodami.

 

prevod / translation
Andreja Kalc

 

opombe in spremna besedila / annotations and commentary
Andreja Kalc

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  68. knjiga / 68th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2017
  138 strani/pages 
  cena/price 23 EUR

Iluminacije 

Pesniška knjiga "Iluminacije" temelji na eruptivnem vrenju govorice in besed, ki vznikajo povsod in skorajda brez vsakega subjekta, v skrivnosti /ne/razvozlanega jezika. "Zavest o metafori kot metamorfozi, za zdaj edini tekstni strategiji, zmožni zavzeti mesto, ki sicer pripada reprezentaciji, je hkrati tudi nujna estetska naravnanost, ki zmore bralstvo srečno popeljati skozi svojevrsten sinestetičen spektakel Medvedovih Iluminacij. Te imajo – glede na povedano – gotovo več opraviti z Rimbaudevo istoimensko posthumno zbirko pesmi v prozi (1886) kakor z iluminati – morda pa tudi z njimi," v spremni besedi zapiše Jelka Kernev Štrajn.

  

spremna beseda / preface

Jelka Kernev Štrajn

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  72. knjiga / 72th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • fotografija na naslovnici / cover photograph
  Ophelia - Sir John Everett Millais
 • 2017
  154 strani/pages 
  cena/price 23 EUR

Tirso 

Poezija je potovanje, če potovanje odpira prostor imaginacije, spominov, kozmoloških, mitskih in vseh možnih ter neverjetnih bivanjskih svetov. Takšne, različne in mnogotere pred nami razpira nova pesniška zbirka Tirso, pesnice Miriam Drev. Tirso lahko pomeni reko, luko, jadrnico, ladjo … Je podoba za potovanje, psevdonim pisca, simbol blaginje, plodnosti in hedonizma. Lahko je Dionizova palica ali pa predstavlja primarno zanesenost. Na neki način vse to, a tudi drugo, najdemo v tem konkretnem, pesniškem Tirsu.
"Pesniški jaz Miriam Drev ljubi premike in postanke v življenju, zaznava težo poti in se z različnimi dogodki srečuje tudi naključno. Dojema se kot samozavesten subjekt in kdaj napove izgubljanje samega sebe v svetu avtomatizirane informacijske družbe. Toda dokončno se nikoli ne izgubi, ne preneha biti, zares eksistirati, pa naj bo še tako hudo ali na videz brezizhodno. Ne briše realnosti, temveč trdno stoji v njej, se »sinhrono« premika skozi življenje, goji v sebi bachelardovske spomine, je v toku spreminjanja, a skladno s sebstvom in jazom, sama s seboj in kdaj tudi z drugim," v spremni besedi zapiše Zoran Pevec.

  

spremna beseda / preface

Zoran Pevec

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  71. knjiga / 71th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • fotografija na naslovnici / cover photograph
  Tesa Drev
 • 2017
  100 strani/pages 
  cena/price 23 EUR