Ledina neba

Pesniška knjiga Ledina neba je zlitje poezije in fotografij, ki so nastajale med avtorjevimi pohajanji po Sloveniji in na potovanjih po različnih koncih sveta, od Tibeta, Indije, Turčije, Švedske, Francije, Španije. Prepleti besed in podob se Željku Kozincu izrisujejo kot »Popotnikovi kažipoti«, o njih pa zapiše: Spomini se kot slepi potniki prebijajo skozi naše možganske tokave. Pogostokrat v njihovih mrtvicah zastanejo in preminejo, drugič spet pa se razraščajo v zatokih, ki bi spomine želeli zvabiti v pozabo. Toda tam se neumrljive besede sklicujejo na davne podobe iz svetlob in intuicij, ki nam jih je v obliki robov in ploskev, osončenj in osenčenj ohranila fotografska tehnologija kot pogled naših življenj v bolečine in zanose drugih. Na poljani iluzij in prispodob, ki jo več ne morejo opustošiti banalije niti prekriti led dokončne zamrznitve, se nam odpre razmerje med časom in prostorom. Prepoznavamo svet, ki se je nedoumljivo udomil v naši zavesti kot ledina sanj, ledina neba, ledina minulega življenja, tesnoba prihodnosti.

 

redakcija in lektura 
Bogi Pretnar 

fotografija na naslovnici in portret avtorja 
Klavdij Sluban

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  91. knjiga / 91th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2021
  120 strani / pages
  cena / price 23 EUR 

 

 

Hvalnica vzgoji

Pesniška zbirka Iva Svetine Hvalnica vzgoji je posvečena pesniku Matjažu Kocbeku in obsega šest ciklov: Danajski vrtovi, Življenje navadnega potoka, Apologija, Hvalnica vzgoji, Svoboda, lepota, Ob bazenu. Zbirka je zgrajena zelo sistematično, premišljeno, natančno, in poleg nekaterih že znanih tematskih področij Iva Svetine tokrat orisuje na izjemno poetičen način še območje lastnega otroštva, sanjsko-domišljijskega sveta pesnikovih iskanj in filozofskih drž, ki so s tem spominjanjem povezane, in z noto zavedanja lastne minljivosti, splošne končnosti človeka. Gre za sintezo življenja, ki je naslonjena na staro indijsko filozofijo ter grško mitologijo. Jezik zbirke Hvalnica vzgoji je metaforično zelo plastičen, nazoren in intenziven, vsebinsko pa prinaša na široko razgrnjena pesnikova spoznanja o življenju in ljubezni, o smrti in transcendenci, o jeziku poezije, razpetim med snom in budnostjo.

 

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  87. knjiga / 87th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design
  Sandi Radovan
 • 2021
  100 strani / pages
  cena / price 23 EUR 

 

 

Poetični diptih

Poetični diptih sestavljata dve zbirki Milana Dekleve, imenovani temna in svetla knjiga. Prva, nočna ali lunarna zbirka, ima naslov in vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi), druga, dnevna ali sončeva zbirka pa Zora in čriček.
Knjigi sta komplementarni, svetloba in tema se prepletata nekako tako kot v simbolu yin/yang. Komplementarni sta tudi njuni poetični izhodišči: temna knjiga nas spominja na tradicionalno poezijo Daljnega vzhoda, svetla knjiga na zgodnjo liriko Stare Grčije.

Besedila je z likovnimi deli dopolnil akademski slikar Jožef Muhovič, diplomirani filozof, redni profesor za likovno teorijo na ALUO v Ljubljani in izredni član SAZU. Muhovič v svojih neposnemljivih, simbolno pretresljivih delih upodablja »dar obstoja« in spaja abstraktnost prostora s stilizirano človeško figuro. Veličina človeka, tako meni Muhovič, je v zavesti o minljivosti in čudežni nedorečenosti prihodnosti, torej v odprtosti eksistence za neskončnost lastne smrtnosti.

Poezijo Milana Dekleve in likovna dela Jožefa Muhoviča je v celoto povezal in oblikoval Sandi Radovan, arhitekt in oblikovalec vseh Poetikonovih edicij. 

 

uredil / edited by
Ivan Dobnik 

 • Posebne izdaje / Poetikon's special editions
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje / design
  Sandi Radovan
 • 2020
  cena / price 37 EUR 

 

 

Lepoto zrl sem

Konstandinos Kavafis velja za enega najvplivnejših pesnikov 20. stoletja. Rodil se je leta 1863 v Aleksandiji v družini Grkov iz carigrajske grške diaspore in večino življenja preživel v Egiptu in Angliji. V svojem pesništvu je tematsko črpal predvsem iz helenistične, poznoantične in bizantinske zgodovine in kulture, mesti, ki se posebej pogosto pojavljata v njegovih zgodovinskih pesmih, pa sta Aleksandrija in Antiohija. Njegove pesmi pogosto delimo na tri tematske sklope – senzualne in erotične, zgodovinske ter filozofske, pri čemer marsikatera pesem spada v vsaj dve od teh kategorij. Za njegov pesniški izraz je značilna tudi raba t. i. person, resničnih ali fiktivnih osebnosti iz grške zgodovine, do katerih ostaja ironično distanciran. Dileme in usode njegovih številnih lirskih subjektov delujejo kot ilustracija, kot alegorija arhetipskih človeških stanj in čustev. Njegove pesmi prevevata fatalistično doživljanje življenja in zavest o minljivosti.

Knjiga »Lepoto zrl sem« vsebuje 154 kronološko urejenih pesmi, ki jih je pesnik objavil še za časa življenja in se jim ni nikoli odrekel, tako imenovani Kavafisov kanon.

 

prevod / translation
Lara Unuk 

opombe in spremno besedilo / annotations and commentary
Lara Unuk

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  85. knjiga / 85th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2020
  202 strani / pages
  cena / price 23 EUR

 

 

Poetikonove lire

Zbrane pesmi 1 

Pesnitev o zamrznjenem času / Tri zime / Rešitev

Prvi zvezek zbrane poezije Czesława Miłosza obsega tri prve pesniške zbirke in dva sklopa t. i. »nezbranih pesmi«, torej tistih, ki jih Miłosz ni uvrstil v nobeno od zbirk, čeprav so vse že izšle v predvojnih revijalnih objavah in eni medvojni knjižici. Te zbirke so: Pesnitev o zamrznjenem času (Poemat o czasie zastygłym, 1933), Tri zime (Trzy zimy, 1936) in Rešitev (Ocalenie, 1945). Sklopa nezbranih pesmi obsegata pesmi iz let 1930−1936 prvi in 1937−1944 drugi. Kompozicija zvezka zvesto sledi izdaji Vse pesmi (Wiersze wszystkie, Krakov 2011), prevod pa je nastal na podlagi te, in kar zadeva tekstovno redakcijo, identične izdaje Pesmi I Zbranih del Czesława Miłosza (Czesław Miłosz, Dzieła zebrane, Wiersze I, Krakov, 2001).

Obe prvi zbirki – Pesnite o zamrznjenem času in Tri zime – sodita v Miłoszevo vilnsko, »katastrofistično« fazo, torej v obdobje, ko je mladi pesnik z apokaliptično tesnobo razbiral znamenja bližajoče se vojne. Poleg tega so zlasti za prvo zbirko značilni socialni poudarki, z drugo pa je dosegel vrh svoje nadrealistične, elitistično naravnane, recepcijsko zahtevne faze in že zakoličil svoj kasnejši položaj v poljski poeziji. Zbirka Rešitev, napisana pod okupacijo, je prinesla programski preobrat k razumljivosti in stiku z bralcem. Njena osrednja eksistencialna izkušnja je vojna, ki je enkrat za vselej spremenila odnos med poezijo in resničnostjo. Lahko rečemo, da je Rešitev, zadnja na Poljskem izdana zbirka pred pesnikovim odhodom v emigracijo v letu 1951, Miłoszeva najbolj prelomna zbirka sploh.

 

prevod / translation
Jana Unuk

 

opombe in spremno besedilo / annotations and commentary
Jana Unuk

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  84. knjiga / 84th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2020
  234 strani / pages
  cena / price 23 EUR

 

 

Srce kroga

Poezija Rista Vasilevskega izhaja iz tradicije klasične makedonske in srbske poezije, kar je v zbirki Srce kroga še posebej izrazito. Obenem pa je to tradicijo v mnogočem nadgradil ter ji ustvarjalno pridodal izvirno noto lastnega pogleda na poezijo, ne samo skozi način pisanja, marveč tudi s pogledi na življenje in življenjskimi izkušnjami. Zbirka je zgrajena iz sedmih ciklov s po desetimi odami z uvodno (Veliki pok) in zaključno pesmijo (Iz raja). Na težnjo k sistematičnosti in redu v kompoziciji zbirke opozori že sam naslov, ki uvaja geometrični pojem kroga. Vendar besedna zveza srca in kroga sporoča neprimerno več. Uroboros, ki ga pogosto izpostavlja tudi Vasko Popa, se pri Ristu Vasilevskem kaže kot kozmični krogotok vsega v vsem, kjer ni začetka ali konca, kjer je pod vprašaj postavljen tako Bog kot Veliki pok, kjer vse teče kot pri Heraklitu in se vendar nič ne ponovi. Zbirka lahko deluje kot pesniška Biblija ali kot Katalog borgesovskih labirintov najrazličnejše prepletenih in med seboj prehajajočih območij življenja in mišljenja.

Risto Vasilevski (1943, Prespa v Makedoniji) je eden najpomembnejših sodobnih makedonskih pesnikov, ki svoja dela piše tudi v srbskem jeziku. Esejist, literarni kritik, prevajalec, urednik in založnik, član Makedonske akademije znanosti in umetnosti, Slovanske akademije književnosti in umetnosti (Bolgarija), Ruske akademije književnosti. Leta 1993 je ustanovil založbo »Arka«, ki je izdala številna dela srbskih in tujih avtorjev. Njegov literarni opus obsega šestindvajset pesniških zbirk, številne prevode knjig in antologij (Sestavil je znamenito Antologijo makedonskega pesništva od IX. do XXI. stoletja), za svoje delo pa je prejel številna najvišja priznanja in nagrade tako v Makedoniji kot Srbiji ter v mednarodnem prostoru. Svoje najnovejše zbirke je napisal v srbskem jeziku.

prevod / translation
Ivan Dobnik

 • Poetikonove lire / Poetikon's Lyres
  80. knjiga / 80th book
 • urednik zbirke / series editor
  Ivan Dobnik
 • oblikovanje zbirke / series design 
  Sandi Radovan
 • 2020
  146 strani / pages
  cena / price 23 EUR