Revija za poezijo in poetično

Uvodnik / Editorial 
Miljana Cunta / Veščina vračanja

 • Poezija / Poetry 
  Milan Dekleva / in vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi)
  Ivan Dobnik / Spomin
  Marko Elsner Grošelj / Sekvence verzov
  Sandra Erpe / Slika z orhidejami
  Sara Fabjan / Zapiranje
  Bernarda Jelen / Zlata veriga
  Aleš Jelenko / Razstreljeni črkopis
  Andrej Lutman / Pesem pasem
  Andrej Medved / Guba v očesu
  Radharani Pernarčič / Cikcakel X
  Andraž Polič / Ob robu ceste 
  Eva Šuster / Ko odhajava
  Vita Žerjal Pavlin / Pesem iz zraka 
 • Mlada poezije / Young Poets 
  Ines Žabkar / nisem telo
 • Prevodi / Translations 
  Danica Ručigaj / Ljubezen (prevedla Lara Mihovilović)
  Nikola Madžirov / Premaknjen kamen (prevedla Namita Subioto) 
  Mirka Ábelová / Striptiz (prevedla Veronika Šoster)
 • Nasledstvo sonca / La Postérité du Soleil
  Jannis Ritsos / Sonata v mesečini (prevedla Dragica Fabjan Andritsakos)
 • Iz pesnikove sobe / From Poet's room
  Zoran Pevec / Pesnik v sobi 
 • O pesniških zbirkah / On Poetry Collections
  Tonja Jelen o Andreji Štepec