Revija za poezijo in poetično

Uvodnik / Editorial 
Bina Štampe Žmavc / Ukradeni čas

 • Poezija / Poetry 
  David Bedrač / Stene (ki ločijo ločila)
  Marko Elsner Grošelj / Naslovljeno na ženski glas
  Tanja P. Hohler / Razglednice
  Željko Kozinc / Senectus
  Andrej Medved / L'après-midi d'une faune – vrtovi Edna
  Kristijan Muck / Drugi
  Andraž Polič / Bograč
  Cveto Preželj / Mojim in sebi
  Smiljan Trobiš / Začenjati
  Vita Žerjal Pavlin / Rožnik
 • Mlada poezija / Young Poets 
  Melani Kolbl / Čas, premikajoča točka vzgiba
  Urša Majcen / Ti
 • Prevodi / Translations 
  Osip Mandelštam / Stoletje (prevedla Zala Pavšič)
  Henry Bauchau / Poskusi hvalnic (prevedla Živa Čebulj)
  Risto Vasilevski / Srce kroga (prevedel Ivan Dobnik)
  Sabitha Satchi (Vaiša Satchi) / Dve ljubezenski pesmi
  (prevedli Cvetka Bevc in Anja Podgornik)
  Tamara Čapelj / Enota za čas (prevedla Cvetka Bevc)
 • Nasledstvo sonca / La postérité du soleil
  Saint-John Perse / Hvalnice (prevedla Nadja Dobnik)
 • Iz pesniške sobe / From Poet's room
  Andraž Polič / V pesnikovi sobi
 • O pesniških zbirkah / On Poetry Collections
  Cvetka Bevc o Željku Peroviću
  Tonja Jelen o Alešu Štegru
  Milan Novak o Andreju Brvarju